hetbegintmettaal.nl
Nieuwe Wet inburgering in 2021 van kracht
Op vrijdag 15 februari berichtte Minister Koolmees de Tweede Kamer dat de nieuwe inburgeringswet op 1 januari 2021 ingevoerd wordt. De startdatum van 1 juli 2020 blijkt te ambitieus. In de Kamerbrief staat o.a. dat er geld vrij komt voor de 'ondertussengroep'. Goed nieuws voor taalcoaching: Bij