hetbegintmettaal.nl
De Nederlandse taal leren? Kom logeren!
Als statushouder een tijdje logeren bij een Nederlands gastgezin: helpt dat bij het integreren? Jazeker! Dit is een van de conclusies van het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de COA Logeerregeling. Met deze regeling kunnen statushouders die wachten op een woning tijdelijk het AZC verlaten om te logeren bij een gastgezin, familie of