hervormdwekerom.nl
Vrouwenvereniging Sola Fide
Waarom zou ik naar de vrouwenvereniging gaan? We starten de avond om halfacht met het zingen van een psalm, dan wordt er gebeden, we lezen samen het betreffende deel in de Bijbel dat bij de Bijbelstudie in ons blad De Hervormde Vrouw hoort, dan lezen we de tekst van de Bijbelstudie. Na de gezellige koffiepauze onderzoeken