herborika.nl
Vergroenen in het onderwijs
Vergroenen! Iedereen heeft het erover en lijkt ermee bezig, met verjongen, verduurzamen, de kleur groen aanbrengen en met het plaatsen van planten en bomen. Ik focus hier op dat laatste. Dat is va…