herborika.nl
Mag/moet een onderwijsinstelling zich bemoeien met voeding?
Onderwijs neemt een belangrijke plaats in in onze samenleving en ‘de school’ wordt voor steeds meer zaken verantwoordelijk gehouden. Het onderwijs is een breed educatie-instituut geworden waarbi…