herborika.nl
Gesnif, gesnotter en gesnuif
Tweede helft oktober, herfst, dé periode van ongewenste virussen en bacteriën. In de klas loopneuzen en hoestbuien. Daar hebben je leerlingen bij het leren last van. Daarbij komt dat ze er doodmoe …