henkvanstraten.nl
de bejaarden worden gevoerd
In het dorpshuis van Veldhoven wacht ik tot mijn jongste klaar is met zijn toneelles. Normaal zit ik hier alleen, in deze wachtruimte met tafel, stoelen, een kast met leenboeken en een audiosetje m…