hawaiiankingdom.info
La Ho’iho’i Ea – Sovereignty Restoration Day 2018
Lā Hoʻihoʻi Ea 2018, cominʻ in hot! This year the LHE Honolulu ʻohana is so proud to be honoring two kūpuna aloha ʻāina, two wāhine koa: Aunty Moanikeala Akaka and Aunty Nani Rogers. Moanike…