havatopraksu.org
Irımtüzene Giriş – Belge
Sevgili okuyucular, aşağıdaki linkten indireceğiniz pdf dosyasında ırımtüzen hakkında pek çok bilgiye erişeceksiniz. Bu dosyayı burada verdiğim eğitimlerde ingilizce olarak dağıtıyordum. Türkçeye ç…