hasankaya.com
.: Sol İlahiyat’ın Güncelliği | Xezal-Nizam Karaağar
Kanımca Kant’ın felsefeye en önemli katkılarından biri, felsefe ile güncellik arasında kurduğu dolaysız ilişkidir. Kant, en spekülatif tufanda bile, dinginleştirici bir soru ile felsefeyi güncelin …