hasankaya.com
.: “Sokrates öncesi felsefe” kavramı üzerine
“Batı felsefesi” olarak tanımlanan felsefi geleneğin başlangıcı olarak görülen Eski Çağ Yunan felsefesinin ilk dönemi (M.Ö. 600 – 400) anlatılırken genellikle “Sokrates öncesi felsefe” kavram…