hasankaya.com
.: Psikolojik ve Ahlaki Bir Sorun Olarak İtaatsizlik – Erich Fromm
Asırlar boyu krallar, derebeyleri, endüstri patronları ve ana babalar itaat etmenin bir erdem, itaatsizliğin ise ahlaksızlık olduğu tanımında direndiler. Başka bir görüş açısı sunmak için bunun yer…