hasankaya.com
.: Kitaplar
Tarihten Günümüze Alevilik Kızılbaşlık Hasan KAYA Aleviliği anlamak ve tanımlamak, Alevi tarihini doğru kavramaktan ve bugüne kadar yapılan yanlışlardan arındırmakla mümkündür. Alevilik üzerine y…