hasankaya.com
Halkı anlamak…
Halkın dili, söylemi, onun duygularını, düşüncelerini yansıtıyor. Davranışlarını belirliyor. Halkın dili, bazen açık ve yalın, bazen örtülü ve imgeseldir. Ama her biçim altında bu dil, halkın kendi…