hartvoordenhaag.nl
Onroerendezaakbelasting kwijtgescholden voor gesloopte huizen na gasexplosie Laak
De bewoners van de woningen aan de Jan van der Heijdenstraat die na de gasexplosie gesloopt zijn, hoeven de onroerendezaakbelasting (OZB) van dit jaar niet te betalen. Dit geldt ook voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing, zo blijkt uit antwoorden op raadsvragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. ‘Ambtelijk geneuzel’ noemde de grootse partij in de