hartvoordenhaag.nl
Hart voor Den Haag/Groep de Mos: zorgen om toename expatkinderen op Haagse basisscholen
Damiën Zeller: We moeten ons niet blindstaren op de toename van expats naar onze stad als daardoor de onderwijskwaliteit voor alle Haagse kinderen onder druk komt te staan! Volgens een artikel in de Trouw verwachten Haagse basisscholen de komende jaren een forse toename van het aantal kinderen van expats. Veel van deze kinderen spreken geen Nederlands en