hartvoordenhaag.nl
Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil actieplan tegen laaggeletterdheid
Damiën Zeller:"Jongeren die op jonge leeftijd niet goed kunnen lezen en schrijven staan al met 3-0 achter in de maatschappij" Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat 18% van de 14-jarigen laaggeletterd is in Nederland. Ook blijkt dat één op de drie basisscholen het leesonderwijs niet op orde heeft. Hart voor Den Haag/Groep de Mos maakt