hartvoordenhaag.nl
Haagse stadsbestuur gaat taaleis in de bijstand strikter handhaven
Het Haagse stadsbestuur zal de registratie van bijstandsgerechtigden dit jaar verfijnen, zodat de opgelegde maatregelen herleidbaar zijn tot het onvoldoende inspannen om de Nederlandse taal te leren. Hiermee kan de inspanning tot het leren van de taal beter worden gemonitord. Het contact met deze groep wordt geïntensiveerd en als blijkt dat de bijstandsgerechtigde zich niet