hartvoordenhaag.nl
Den Haag gaat afvalmeldingen van bewoners beter terugkoppelen
Motie René Oudshoorn aangenomen door Haagse gemeenteraad De gemeente Den Haag gaat een interactief platform ontwikkelen (app) en in gebruik nemen met gebundelde informatie over afval, waar meldingen kunnen worden gedaan. Ook kan via dit platform een concrete terugkoppeling van de actie die door de gemeente op de melding is ondernomen. De Haagse gemeenteraad steunde een motie hiertoe van Hart voor Den Haag-raadslid René