harlingerbelang.nl
Zorgen en twijfels over conceptbegroting 2020 Sociale Dienst
Verslag van de Raadsvergadering van 12 juni 2019 De agenda van de raadsvergadering beloofde een snelle afhandeling van de onderwerpen. Op de agenda stonden o.a. de Jaarrekening 2018 van de gemeente…