harlingerbelang.nl
Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.
Op grond van de korte agenda zou je kunnen veronderstellen, dat de raadsvergadering van afgelopen woensdag 12 december niet zo lang zou duren. Maar iedereen kwam weer bedrogen uit; het werd weer ee…