harlingerbelang.nl
Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel
Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2019 De agenda betrof meerdere onderwerpen, maar bovengenoemd plan kon rekenen op algehele belangstelling van de raad. Maar niet alleen van de politiek, …