harlingerbelang.nl
Raadsleden houden voortaan spreekuur
Donderdag houdt Harlinger Belang haar eerste spreekuur voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Van 19:30 tot 20:30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen in de stationsrestaurat…