harlingerbelang.nl
Ontoegankelijke tractorweg en onveilige weg Achlumerdijk/Atjetille
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag 26 september jongstleden, stelden wij het college 2 vragen. De eerste vraagt ging over het slechte staat van het weggetje Achlumerdijk/Atjetille. …