harlingerbelang.nl
Compensatie voor hulpbehoevende oudere met smalle beurs
Bij de laatste Algemene Beschouwingen heeft Harlinger Belang aandacht gevraagd voor ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben. Met name ouderen met een kleine pensioenuitkering betalen sinds 201…