harlingerbelang.nl
Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC
Verslag van de raadsvergadering van 11 december 2019. Er kwamen nog al wat onderwerpen aan de orde, maar de meeste werden unaniem of in grote meerderheid aangenomen. Het betrof hier de benoeming va…