harlingerbelang.nl
Gaat de gemeente goed om met uw werk- en inkomensgegevens?
Onlangs stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de beveiliging rondom persoonsgegevens bij gemeenten weliswaar is verbeterd, maar nog steeds tekortschiet. Hierdoor is de privacy van mensen in het…