harlingerbelang.nl
Steun ons met jouw donatie
Landelijke politieke partijen zoals de VVD, de PvdA, het CDA, D66, Christen Unie en Groen Links verdelen ieder jaar € 16,5 miljoen overheidssubsidie. Harlinger Belang ontvangt daarentegen geen enke…