harlingerbelang.nl
CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk
Verslag van de raadsvergadering van 25 september 2019. Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen. Wij zullen ons in dit verslag beperken tot een aantal voor ons relevante onderwerp…