harlingerbelang.nl
Burgerpeiling sluiting Reststoffenenergiecentrale
Op dit moment wordt door Ecorys onderzoek gedaan naar de effecten van een eventuele sluiting van de REC. Het onderzoek gaat niet over de vraag of de REC wel of niet gesloten moet worden. Het brengt…