harlingerbelang.nl
Betrokkenen strooien zand in de raderen bij proces havenverzelfstandiging
Tot deze conclusie kwam Harlinger Belang na het lezen van het second opinion-rapport over het proces van de havenverzelfstandiging. In het rapport wordt weliswaar geconcludeerd dat er nog steeds gr…