harlingerbelang.nl
Bestuur
“Wij gaan de burger meer betrekken bij besluitvorming” Een moderne overheid volgt de ontwikkelingen in de samenleving en past zich hierop aan. De burger is mondiger geworden en wil bij …