harabin-2019.sk
Migranti - "bombové" riešenie - Štefan Harabin - 2019
Migrácia v svetových dejinách a aj v súčasnosti je javom, ktorý má množstvo príčin. Môže ísť o snahu utiecť pred nepriaznivými okolnosťami.