handelsgillet.se
SGU04 Gul Färgreseda (meter) - Handelsgillet
Färgnyansen Gul Färgreseda är efter ett växtfärgat tygprov gjord av Saga Robertsson och var färgad med färgreseda.