handelsgillet.se
MESV01 Svart kläde (meter) - Handelsgillet
Detta är ett enklare överskuret kläde som passar till det mesta som hosor, byxor, kjortlar, livstycken, tröjor, rockar och dubléer. Vävt i kypert (2/1) och passar därför extra bra till hosor.