hamdigitaal.nl
QO100 input op PI6ATV
Op de digitale transponder van PI6ATV is sinds kort een input gerealiseerd voor de Eshail QO100 satelliet. Op dit moment wordt de Wideband Simplex 1MS3 uplink doorgegeven. Indien je een eenvoudige …