hamdigitaal.nl
FT3D portofoon van Yaesu
De FT3D wordt geïntroduceerd op de HamVention 2019