hamdigitaal.nl
SDR-radio met anti-drift optie voor QO100
Meer informatie vind je hier!