hamdigitaal.nl
GPS instellingen
In verband met de nieuwe GPS instellingen in BrandMeister (van 5057 naar 204999) zijn de codepluggen ook aangepast!