hamdigitaal.nl
FT8 gebruik in de USA en Japan
Bezoek het bericht voor meer.