hamdigitaal.nl
Mededeling over Wires-X software en de FT-2DR
Er is een mededeling van Yaesu. De link staat hieronder!