hamdigitaal.nl
Geen DMR-ronde vanwege de Jota/Joti
In verband met de Jota/Joti is er geen landelijke DMR Ronde zondag 21 oktober de Jota gaat gebruikmaken van Tijdslot 1 dit weekend waardoor 204 bijna niet bruikbaar zal zijn.. succes met de Jota/Jo…