hamdigitaal.nl
C4FM/Fusion, Pi-Star, Programmeer FT2DR Yaesu voor Hotspot
Bezoek het bericht voor meer.