hamdigitaal.nl
Mogelijk DMR record 233km met een HD1
Bezoek het bericht voor meer.