hamdigitaal.nl
100.000 contacten in je HD1
Het volledige document vind je hier: Dank aan: Loui PD0LOI, Dick, PH0DV en Andy, PD2EMC