hamdigitaal.nl
De DVMEGA-Cast boards komen er aan!
Van Rob, PA3EKE ontving ik de volgende informatie: