hamdigitaal.nl
Misbruik op een repeater waargenomen? Stuur een email naar het AT!
Bron: VRZA.nl Agentschap Telecom opent een emailadres voor zendamateurs om Agentschap Telecom te laten weten waar, wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen. Dit ad…