hamdigitaal.nl
Dstar registratie
Om gebruik te kunnen maken van het D-star netwerk is het nodig om je te registreren voor toegang. Deze toegangsprocedure is uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde radiozendamateurs! Lees deze …