hamdigitaal.nl
PI1NOS is QSY naar 438.475MHz
Bron: hobbyscoop.nl Twee weken geleden werd Stichting Scoop Hobbyfonds benaderd door enkele amateurs die enthousiast gebruiker zijn van onze System Fusion repeater PI1NOS. Zij kwamen met de mededel…