hamdigitaal.nl
Eigen JOTA-JOTI DMR ID
In verband met de berichtgeving over de JOTA-JOTI die wordt gehouden van 20-22 oktober 2017 is het dit jaar weer mogelijk dat een JOTA station een eigen ID kan aanvragen. Dit ID kan dan gebruikt wo…